Sketching

When I started to sew again a year ago or so, the hardest thing for me was the pattern part. How you copy, transfer and follow the instructions to sew. I’ve always been sewing freely without any patterns and I’ve never made any clothing so I was a total beginner. But after my mom showed me and I even learned how to make changes, I can now design my very own patterns! Well, only baby stuff but anyways! I still use existing patterns as a base but I now know how to add, remove or change so it (almost) turns out the way I want. Right now I’m working on a romper with a crossed back and this weekend I’ll chose fabric and start the making. It’s so much fun!

När jag började sy på nytt för något år sedan tyckte jag att det svåraste var själva mönstret. Hur man ritar av, för över och sen följer det för att sy. Jag har ju alltid sytt på fri hand och aldrig kläder så jag var helt nybörjare. Men efter att mamma visat mig och jag även lärt mig hur man ritar om mönster, kan jag nu till och med rita egna mönster! Bara bebismönster, men ändå! Jag använder fortfarande existerande mönster men jag vet nu hur man kan ta bort, lägga till eller ändra så att det (nästan) blir som jag vill. Här håller jag på med en romper, sparkdräkt, med korsade ryggband och i helgen ska jag välja tyg och sy. Det är så kul!

Åsa

little-thing-750

2 thoughts on “Sketching

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.